BÜPAM GENEL KURULU

Alp, İ. Ercan. Doç. Dr., Ph.D. York University, 1988.
1988 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları çocuklarda zihinsel gelişim ve çocuk ve yetişkinlerde duygusal ve sosyal gelişimdir. Merkezimizde kantitatif ve kalitatif yöntemlerle piyasa araştırmaları düzenlemektedir. (BÜPAM Yönetim Kurulu Üyesi)

Ataca, Bilge, Yrd. Doç. Dr., Ph.D. Queen's University, 1998.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları, çocuk yetiştirme uygulamaları ve sonuçları, hukuk ve ahlak psikolojisi, sosyal davranışlarda bireyselcilik, toplumsalcılık ve diğer boyutlardır.

Boduroğlu, Ayşecan, Yrd. Doç. Dr., Ph.D. University of Michigan, 2005. 
2006 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları çalışma belleği, beynin yönetici fonksiyonları ve kültür, yaşlılık ve belli alanlarda uzmanlaşmanın bu işlevlere etkisidir.

Canbeyli, Reşit, Prof. Dr., Ph.D. Columbia University, 1977.
1976-1982 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, daha sonra A.B.D.'de araştırmacı olarak bulunmuştur. Kendisi 1994 yılı itibarıyla Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne geri dönmüş ve halen öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları fizyolojik psikoloji, hayvanlarda depresyon modelleri ve öğrenme, insanlarda hemisferler arası farklılıklardır.

Fişek, Güler, Prof. Dr., Ph.D. University of Connecticut, 1973.
1973-77 arasında A.B.D.'de klinik psikoloji alanında çalışmış olup, 1977'den beri Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Psikoterapi, kültürel farklar, aile içinde kimlik gelişimi konusunda çalışmaları vardır. 1970'den beri çeşitli kuruluşlarla insan ilişkileri, ekip çalışması, kurumsal değişim ve benzer konularda eğitim yapmakta, klinik hizmetler vermektedir. Klinik çalışmalarında yetişkinler, çiftler ve ailelerle çalışmaktadır.

Köksal, Falih, Prof. Dr., Ph.D. Stirling University, 1987.
1988 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları deneysel psikoloji, klasik koşullama prensiplerinin cinsel davranış sisteminde araştırılması, gözleme dayalı öğrenme, kaygıların görsel dikkat üzerindeki etkisi, kaygının farklı parçaları, endişe bozukluklarının teşhisi ile terapisi, sınav kaygısının giderilmesi, çevre bilincinin ilk-orta okullarda geliştirme uygulmalarıdır. (BÜPAM Yönetim Kurulu Üyesi)

Mungan, Esra, Yrd. Doç. Dr., Ph.D., American University, 2006.
2002 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bellek alanında çalışmalar yapmaktadır.

Müderrisoğlu, Serra, Yrd. Doç. Dr., Ph.D. Boston University, 1999.
1994-2000 yılları arasında The Cambridge Hospital'da klinik psikolog olarak çalıştı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve BÜPAM'da ergen, yetişkin ve çiftlerle psikoterapi çalışmaları yapmaktadır.

Yeniçeri, Nur, Öğr. Gör. Dr., Ph.D. California School of Professional Psychology, 1997.
1997 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Uygulamalı çalışma alanları çocuk ve yetişkinlerle klinik değerlendirme içermektedir.

Tekcan, Ali, Doç. Dr., Ph.D. American University, 1998.
1997 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları deneysel psikoloji, bellek, karar verme, istatistik, araştırma yöntemleri, kurum içi değerlendirmeler, pazar araştırmalarıdır. (BÜPAM Yönetim Kurulu Üyesi)