BÜPAM EKİBİ

 

İdari Kadro:

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sohtorik İlkmen - Kurul Başkanı

Ar. Gör. Gülsen Kumru - İdari Koordinatör