PSİKOLOJİK HİZMETLER

 

Yetişkinlerle Bireysel Terapi ve Çift Terapisi

BÜPAM’da yetişkinlerle yapılan psikoterapi çalışmaları, ihtiyaca göre bireysel terapi veya çift terapisi şeklinde sürdürülür.

Terapi, kişiyi ve sunduğu problemleri anlamaya yönelik 3-4 seanslık değerlendirme evresiyle başlar. Terapinin süresi ve sıklığı sunulan problemin niteliğine bağlı olarak değişir.
[Başa Dön]

Hangi Durumlarda Psikoterapi için Başvurulabilir?

Gündelik hayatta, iş hayatında, kişinin kendi iç dünyasında yaşanan huzursuzluklar, yakın ilişkilerde yaşanan sorunlar, duygusal sıkıntılar nedeniyle psikoterapi için başvurulabilir.

Yardım için başvurulabilecek konular:

 • Durumsal ve dönemsel problemler (örn. yas, boşanma, işsizlik, göç v.b)
 • Duygulanımla ilgili sorunlar (örn; depresyon, duygu dalgalanmaları)
 • Huzursuzluk ve kaygı sorunları
 • İlişki sorunları
 • Kişiliğe bağlı sorunlar
 • Yeme bozuklukları

[Başa Dön]

Çocuk ve Aile Terapisi

Çocuklarda görülen davranışsal, gelişimsel,  duygusal, akademik  sorunlar ve aile içi ilişki problemleri için BÜPAM’da değerlendirme, danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir.

Yardım için başvurulabilecek konular:

 • Uyku ve yeme sorunları
 • Kayıp ve boşanma
 • Okula gitmeme
 • Dikkat sorunları
 • Kaygı sorunları, korkular, takıntılar
 • Kardeş sorunları
 • Kronik hastalıklarla başa çıkma
 • Evlat edinme
 • İstismar

[Başa Dön]

Ergenlerle Bireysel Terapi

Kendini farklı hissetme, dışlanmışlık, depresyon, endişe, kendine zarar verme gibi sorunlar ergenlik döneminde çok yaygındır.BÜPAM’da, ergenlik dönemine ilişkin sorunlarda, bireysel psikoterapi ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Yardım için başvurulabilecek konular:

 • Aile ilişkileri
 • Arkadaş ilişkileri
 • Kronik hastalıklar
 • Okul problemleri ve sınav kaygısı

[Başa Dön]

Çalışana Psikolojik Destek Programı - ÇPDP (Employee Assistance Program - EAP)

BÜPAM 2005 yılından bu yana “Çalışana Psikolojik Destek Programı (ÇPDP)” kapsamında anlaşmalı şirketlerin her düzeyde çalışanları ve onların aile üyelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında yapılacak seansların sayısı sınırlı olup, ücreti anlaşmalı kurum tarafından karşılanır. Bu hizmetle çalışanın işteki verimliliğini de etkileyebilecek olan kişisel, ailevi veya işyeriyle ilgili sorunlarının çözümünde destek olunması amaçlanır. ÇPDP kapsamında gizlilik esasına dayalı, etik kurallar gözetilerek, kısa-süreli, sorun-odaklı psikoterapi uygulanır. Bu programla işveren, çalışanına ücretsiz, kolay ulaşılabilir bir hizmet imkanı sunarken, çalışan da gerek özel yaşamı, gerekse işyeriyle ilgili sorunlarını çözmekte gereksinim duyduğu profesyonel desteğe ulaşır.

BÜPAM, Türkiye’de “Çalışana Psikolojik Destek Programını” başlatan ve bu hizmeti gizlilik esası ve etik kurallar çerçevesinde titizlikle sürdüren psikolojik danışma merkezlerinin başında gelmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Çalışana Psikolojik Destek Programı

[Başa Dön]

Klinik Ölçme ve Değerlendirme

[Başa Dön]

Kronik Hastalıklarda Kişiye ve Yakınına Psikolojik Destek ve Terapi

[Başa Dön]